Основні напрямки діяльності психологічної служби школи:

  • психодіагностична робота — спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення учня, його індивідуальних особливостей, причин правоворушень у його навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки і рекомендації.

   

  • консультаційна робота — спрямована на формування у батьків, педагогів необхідних знань із закономірностей психофізіологічного розвитку дітей на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості в сім’ї.

   

  • корекційно-відновлювальна робота — це комплекс впливу на учня, з метою подолання різного роду труднощів. З цією метою використовуються різноманітні сучасні методи психоаналізу і психокорекції.

   

  • психологічна просвіта — це пропаганда психологічних знань серед учнів, батьків, серед окремих груп учителів та педагогів вцілому.

   

  • організаційно-методична робота — передбачає участь психолога в роботі методичних об’єднань творчих груп, педагогічної ради у розв’язанні шкільних завдань.

   

  • зв'язки з громадськістю — спрямовані на обговорення суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості з громадськими організаціями.